BOPPO número 93

martes, 16 de maio de 2017 - Descargar sumario

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Augas de Galicia

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

Axencia Galega de Infraestruturas

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Provincial

Municipal

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Xulgados do Social

Xulgados do Mercantil